Çağdaş Fotografi Sanatı – 1977

Fotografi sanatı üzerine bir kitap yazmayı uzun zamandan beri tasarlamaktaydım. Amacım, bu sanatı teknik ve içerik açısından tüm yönleriyle yansıtmaktı.

Benzeri isteklerle bu konuda yayınlananların ve önemli hizmetlerimin bir kenara bırakılamayacağı şüphesiz. Ne var ki, ülkemizin koşullarına göre bu konuda tam anlamıyla etkinliği olabilecek bir yapıtın ortaya konulması da kaçınılmazdır sanırım.

Bu nedenle kitabın, içeriği kadar baskısının da grafik düzenin de, fotoğrafların seçiminin de eksiksiz ve kusursuz olmasına özen gösterdim. Kitapta fotografik konularının yer yer görsel, yer yer biçimsel nitelik taşımalarının nedeni çeşitli kesimlere anlatım olanağı sağlamak ve yukarıda sözünü ettiğim konulardaki özenliliği pekiştirmektir.

Çalışmalarım süresince yararlandığım kaynaklardan başka, bu mesleğe gönül koymuş kişilerin yardımlarını unutmayacağım. Kitabın derlemesini ve grafik düzenlemesini, fotoğraf ve grafik sanatçısı Şahin Kaygun’un katkıları için teşekkür borçluyum.

Sırası gelmişken hemen belirtmeliyim: kitabımda yapıtları yer alan bütün fotoğraf sanatçılarına ayrıca teşekkür ederim.

Bu kitabın tüm fotoğraf severlere hizmet etmesini yirminci yüzyılda ilerleyen yeni tekniğe yakın yenilikler getirirken zamanın akımı içinde ana karakterleri sabit kalmak şartıyla yenileneceğini ümit ederim.

Saygılarımla
Güler Ertan

geri dön