Açıklamalı Fotoğraf Terimleri Sözlüğü – 2004

Kırk yıldan beri fotoğraf eğitimi üzerinde çalışmış bir kişi olarak yazmış olduğum kitap ve yazılar içinde en çok değer veridiğim eser Fotoğraf Terimleri Sözlüğü’dür. Çünkü bu süre içinde fotoğrafın doğru temeller üzerine oturtulmasına ve fotoğrafta ortak dilin oluşmasına büyük önem verdim. Ortak dil olamadığı sürece hiçbir konunun bilimsel ve sağlıklı olarak tartışılamayacağına inanıyorum.

Bu kitabın amacı 1994 yılında yayınlanan ilk baskısında da belirttiğim gibi yeni terimler, yakıştırmalar bulmak Türk Dil Kurumu’nun çalışma alanına giren yeni Türkçe karşılıklar bulmak ya da türetmek değildir. Amaç, günümüzde kullanılan fotoğraf ortak dilini oluşturmak, fotoğraf araç-gereçlerinin kullanımlarında ve işlevlerinde ortak tanımlamalara, ortak anlatımlara varabilmektir.

Kitaplar toplum ve kişiler arasında bilgi, düşünce ve duyguları ileten araçlardır. Aynı zamanda bilgiyi paylaşma, koruma ve gelecek nesillere aktarmak gibi işlevleri de vardır.

İşte bu yüzden; 1994 yılında yayınlanan Fotoğraf Terimleri Sözlüğü kitabını genç bir öğretim üyesi olan Bülent Erutku ile güncelliğini devam ettirebilmesi için gözden geçirdik ve yeniledik. Sözlükler genelde her beş yılda bir yenilenir veya ek çıkartılır. Birlikte çalıştığım Bülent Erutku, araştırmacı ve azimle başladığı konuyu sonuna kadar götüren bir kişiliğe sahip olması nedeniyle, ileriye dönük bu sözlüğün yaşayacağına inanmak benim için büyük mutluluk.

Bu sözlüğün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürler.

Güler Ertan

geri dön