Dünden Bugüne Fotoğraf – 2009

Sanat ve fotoğraf sanatı, araştırma, disiplin ve çalışma gerektirir. Sanat duyarlılık, görme, proje üretme ve merak gibi olguların toplandığı bir yaşam alnıdır. Sanattaki güzelliklerin temeli ise alt yapıdaki temel bilgi ve kurallara dayanır. İşte bu temel bilgi ve kurallar, fotoğrafın geçmişinden bugüne kadar olan dönemin belgelenmesini amaçlamaktadır.

Görsel bir dil ve toplumlar arası en hızlı iletişim aracı olan fotoğrafın düşünsel, duygusal ve teknik bilgi ile ilgili pek çok yönü vardır.

Bu kitabın içeriği:

  1. 1. Bölüm – Kronolojik olarak kısa fotoğraf tarihi.
  2. 2. Bölüm – Fotoğrafın bulunuşundan günümüze kadar, yirmişer yıllık dönemlere ayırarak, Avrupa’da ve Türkiye’deki fotoğrafın karşılaştırılması.
  3. 3. Bölüm – Fotoğraf sanatındaki yitirdiklerimiz.
  4. 4. Bölüm ise değişik tarihlerde açtığım sergilere ait anı defterimdeki yazılardan örnekler ile oluşmaktadır.

Prof. Güler Ertan

geri dön