Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı – 2016

kitap kapağı

Güzel Sanatlar'la ilgilenenlerin başucu kitabı olmaya ve sanat öğrencilerinin derslerinde kaynak olarak kullanılmaya aday bir kitap; "Görsel Sanatlarda Anlam Ve Algı"...

Görsel sanatlar alanında yaratılan eserlerin doğru okunabilmesi, bunun sonucunda doğru yorumlanabilmesi için bilinmesi gerekli olan kompozisyon, estetik, renk, göstergebilim konuları, sanat tarihi ve farklı bakış açıları ile yorumlanan tasarımların tamamı bu kitapta... Prof. Güler Ertan ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Öğr. Gör. Emin Sansarcı'nın kaleminden, geçmişten günümüze resim, grafik tasarım ve fotoğraf alanında görsel okumalar...

Güzel sanatlar alanında gerçekleşen değişim, teknolojinin dahil olduğu sanat alanları ve bunun sonucunda bu disiplinlerde yaşanan farklılıklar. Dijitalin getirdiği kolaylıklar ve yitirilmesine yol açtığı değerler. Yaratıcı tasarım örnekleri ile zenginleştirilmiş olan bu kitap ile Grafik Tasarım ve Fotoğraf alanlarında temel bilgiler edinebilir, bu örneklerin değerlendirmesi, karşılaştırması ve kitabın içeriğine dahil olan CD'de yer alan; Prof. Güler Ertan'ın fotoğrafları ile yaratılmış, "Dans ve Renk", "Dans ve Ruh" ve "Nefes" isimli dia gösterileri ile modern ile postmodernin farklarını görebilirsiniz. Günümüzde her alanda karşılaşılan görsel kodları anlamlandırmada ve yorumlamada yardımcı, yalnızca görsel sanatlar değil, aynı zamanda algı konusunda da yararlanılabilecek bir kitap.

geri dön